Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza migrace informačního systému elektronické pošty z platformy HCL Domino na platformu MS Exchange/365
Odesílatel Barbora Cetkovská
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2023 12:07:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

vizte přílohu


Přílohy
- Odpověď na žádost o vysvětlení č. 1_EP.pdf (133.72 KB)