Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Analýza migrace informačního systému elektronické pošty z platformy HCL Domino na platformu MS Exchange/365
Odesílatel Barbora Cetkovská
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 17:50:25
Předmět Výzva k podání nabídky

vizte přílohu


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_migrace posty_EPČ.pdf (432.04 KB)