Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Licence pro testovací prostředí významného informačního systému ODOK
Odesílatel Barbora Cetkovská
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2023 15:40:55
Předmět Výzva k podání nabídky

vizte přílohu


Přílohy
- Výzva_Licence_testovacíODOK_final_signed.pdf (246.63 KB)