Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2022 09:51:24
Předmět Vysvětlení a změna ZD č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1_EP.pdf (337.83 KB)
- Příloha B2 - Kalkulace nabídkové ceny (pro část 2)_ve znění vysvětlení ZD č. 1.xlsx (15.98 KB)