Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2022 15:22:13
Předmět Výzva k podání nabídky včetně příloh

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Likvidace komunálního, velkoobjemového a bio odpadu
v pražských objektech Úřadu vlády ČR“.