Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění ostrahy objektu Lichtenštejnský palác – část 1
Odesílatel Barbora Múdra
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2022 14:34:39
Předmět Výzva k podání nabídky

vizte příloha


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_finální verze_včetně příloh_EPČ.pdf (685.30 KB)