Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2022 17:03:35
Předmět Výzva k podání nabídky včetně příloh

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.