Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžná tržní konzultace - Analýza migrace z HCL Notes/Domino do prostředí MS Exchange/365
Odesílatel Barbora Cetkovská
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2022 15:50:56
Předmět Výzva k účasti na PTK

vizte přílohu


Přílohy
- Výzva k účasti na PTK_signed.pdf (1.12 MB)