Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení DNS 01 Hygienické potřeby
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2022 08:27:19
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1_EP.pdf (294.11 KB)
- Příloha C_ Katalog hygienických potřeb.xls (150.00 KB)