Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybavení nábytkem prostor Pražského Hradu pro potřeby Summitu prezidentů a předsedů vlád členských států EU pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022
Odesílatel Barbora Cetkovská
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2022 19:07:08
Předmět Výzva k podání nabídky

vizte přílohu


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_EPČ.pdf (953.78 KB)