Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace ve školství
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení kvantitativního sběru dat formou dotazníkového šetření pro potřeby analýzy segregace škol realizované v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Cílovou skupinou výběrového šetření jsou „běžné“ rodiny s alespoň 1 dítětem ve věku základní školní docházky, tj. respondenty budou rodiče dětí ve věku základní školní docházky, tj. dětí ve věku min. 6 let do max. 14 let.

Cílem kvantitativního šetření je zjištění postojů cílové skupiny ke vzdělávání, hodnocení vzdělávání v rámci základní povinné docházky a spokojenosti se základními školami, dále zjištění důvodů výběru konkrétních základních škol a názorů na segregaci a inkluzivní vzdělávání zejména s ohledem na vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na základních školách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt: Česká republika – Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.09.2018 10:00
Datum zahájení: 13.08.2018 22:45