Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna lhůty pro podání nabídky na základě dodatečné informace č. 8Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava barokního opevnění Prahy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava barokního opevnění města Prahy podél ulic U Bruských kasáren - nábř. E. Beneše. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (https://zakazky.vlada.cz), nebo listinně do podatelny zadavatele na adrese nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04. 04. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 10. 02. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: