Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Oprava adresy kontaktního místaZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění hostingu pro webové stránky mediální kampaně www.hatefree.cz a jejich správy, dále pak dodání reklamního kreditu na sociální síti Facebook a správa této reklamy. Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním rozpočtem České republiky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18. 04. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 02. 03. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: