Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zřízení zabezpečených oblastí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele úpravu části 3.NP budovy Strakovy akademie, práce zasahují i do prostor půdy a do nižších podlaží budovy, jak je patrné z přílohy H1 této zadávací dokumentace – Dokumentace pro zadání stavby.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.11.2023 10:00
Datum zahájení: 24.10.2023 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: