Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Navýšení diskové kapacity VMware
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je navýšení stávající diskové kapacity virtuálního prostředí VMware přidáním dalšího (1ks) diskového pole osazeného minimálně 10 ks disků. Dodané diskové pole bude včetně podpory na dobu 60 měsíců. Součástí dodávky musí být časově i kapacitně neomezené licence na veškeré požadované funkce a implementační služby (montáž, inicializace, propojení a oživení) veškerého dodaného HW v prostředí zadavatele. Součástí dodaného diskového pole je zaškolení k používání v délce minimálně 8 hodin.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.11.2023 10:00
Datum zahájení: 13.10.2023 13:12
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: