Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SW řešení pro podporu správy budov pracujícího i s BIM daty (CAFM)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je provedení komplexního díla sestávajícího z jednotlivých fází – nákup desktop licence, příprava a vytvoření projektu včetně načtení a migrace dat, Instalace, zprovoznění a předání systému a následné poskytování technické podpory - aktualizace, školení, konzultace, poskytování technické podpory - čtvrtletní migrace připravených dat, a následně též zajištění poskytování služeb podpory takového systému.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v čl. II. Smlouvy o dílo a čl. II. Smlouvy o údržbě a podpoře systému CAFM.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.09.2023 10:00
Datum zahájení: 25.08.2023 08:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: