Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování monitoringu médií a mediálních analýz
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je:

1) zajištění monitoringu domácích médií a sociálních sítí
2) poskytnutí archivní databáze
3) zajištění mediálních analýz

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě, jejíž vzor je přílohou D výzvy k podání nabídky.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.09.2023 10:00
Datum zahájení: 09.08.2023 15:18
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: