Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka systému generálního klíče pro Úřad vlády ČR
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést řádně a v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami dodávku a instalaci Systému generálního klíče pro zámky místností podle pokynů zadavatele, dodání a instalace dalších zámkových vložek, klíčů v rámci tohoto systému i podle budoucích potřeb zadavatele. Dodavatel provede zaměření v budově zadavatele a zpracuje Systému generálního klíče včetně potřebného počtu všech prvků, ve spolupráci se zadavatelem a dle jeho pokynů bude nastavena hierarchie přístupových práv s dostatečným počtem skupin včetně jednotlivců (vše dle požadavků zadavatele).
Součásti dodání a instalace Systému generálního klíče je i servisní činnost dle potřeb objednatele na dobu určitou.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.08.2023 10:00
Datum zahájení: 21.07.2023 22:41
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: