Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Analýza migrace informačního systému elektronické pošty z platformy HCL Domino na platformu MS Exchange/365
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je analýza stávajícího stavu informačního systému elektronické pošty, provozovaného na platformě HCL Domino 12 a vypracování návrhu optimálního plánu a postupu migrace tohoto systému na platformu MS Exchange/365 dle požadavků zadavatele na cílový stav.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.03.2023 10:00
Datum zahájení: 07.03.2023 17:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: