Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Elektronický systém spisové služby pro Úřad vlády České republiky
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je pořízení a nasazení nového řešení elektronického systému spisové služby (dále jen „Systém“ nebo „eSSL“), které bude plně v souladu s platnou legislativou a které bude plnit potřeby zadavatele v oblasti správy dokumentů a výkonu spisové služby, podpoří elektronizaci agend úřadu a přispěje ke zvýšení jeho efektivity.

Cílem veřejné zakázky je nasazení ověřeného, kvalitního řešení standardního eSSL, doplněného o komponentu Dashboard, která bude sloužit jako „jednotné místo“ pro práci s dokumenty a úkoly z různých postupně integrovaných systémů, případně jako centrální místo pro notifikace vyžadovaných akcí a úkolů.

Dodavatel je dále povinen provést migraci dat dle schváleného plánu migrace.

Součástí této veřejné zakázky bude poskytování servisní podpory pořízeného řešení na dobu neurčitou dle přílohy L zadávací dokumentace – Smlouva o údržbě a podpoře.

Bližší technické, obsahové a bezpečnostní požadavky na Systém jsou uvedeny v příloze J zadávací dokumentace – Specifikace předmětu veřejné zakázky.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.02.2023 10:00
Datum zahájení: 11.01.2023 17:18
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: