Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Uveřejnění souhrnu částí na Profilu po zahájeníZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem celé veřejné zakázky je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: VZ na části coby samostatná zadávací řízení
Datum zahájení: 10.11.2020 17:31
Odpovědné zadávání: