Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 1 a 2
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních služeb, včetně nezbytné konferenční techniky, bezpečnostní techniky a zajištění dodavatele cateringu, pro pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022.
Celá veřejná zakázka je rozdělena celkem na 5 částí. Rozdělení veřejné zakázky na 5 části je výsledkem předběžných tržních konzultací s cílem umožnit co nejširší hospodářskou soutěž.
Části veřejné zakázky:
Část 1: Summit
Část 2: Neformální Rady EU
Část 3: Neformální pracovní skupiny/Výbory/atašé trip/generální ředitelé
Část 4: Konference a další předsednická jednání
Část 5: SME Assembly
V rámci tohoto samostatného zadávacího řízení jsou zadávány části 1 a 2 veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.11.2020 10:00
Datum zahájení: 06.10.2020 17:19
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):