Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Hladina nízkého napětí pro distribuční sazbu C 01d, C 02d a C 03d vysoký tarif (VT)
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: MWh
Poptávané množství: 973 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Elektřina
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 1 v jednotkách cenové kategorie
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v jednotkách cenové kategorie
zpět