Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády na roky 2019 a 2020
Odesílatel Lenka Dudová
Organizace odesílatele Česká republika - Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2018 16:07:10
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_EPČ.pdf (509.58 KB)
- Příloha G – Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek.docx (19.38 KB)