Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování: 3. část „Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona“
Odesílatel Lenka Dudová
Organizace odesílatele Česká republika - Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2018 11:55:36
Předmět Výzva

Vážení,

zasíláme Vám výzvu k podání nabídky k výše nadepsanému zadávacímu řízení.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_EPČ.pdf (692.08 KB)