Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka periodik na rok 2018
Odesílatel Darina Sedlářová
Organizace odesílatele Česká republika - Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2017 16:31:26
Předmět Výzva

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky a prokázaní kvalifikace k veřejné zakázce "Dodávka periodik na rok 2018".