Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 845
Systémové číslo VZ: P19V00000056
Evidenční číslo zadavatele: 9802/2019-UVCR (OTP)
Datum zahájení: 21.06.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je předprojektová a projektová příprava návrhu zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy nacházející se na adrese nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1 (dále také jen „budovy") včetně inženýrské činnosti směřující k získání stavebního ohlášení/povolení, příp. kolaudačního souhlasu, bude-li vyžadován; spolupráce při výběru zhotovitele stavby a následný autorský dozor při realizaci stavby „Zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy".
Předmětem veřejné zakázky je rovněž zpracování průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (vypracované na základě platného průkazu energetické náročnosti upravený na základě skutečného stavu provedených úprav zateplení stropů budov).

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy, který je uveden v příloze C výzvy k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků