Veřejná zakázka: Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády na zbývající období roku 2018 a roky 2019 a 2020: 2. část Dodávky elektřiny – otevřené řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 753
Systémové číslo VZ: P18V00000019
Evidenční číslo zadavatele: 11750/2018-OTH
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018349
Datum zahájení: 04.06.2018
Nabídku podat do: 16.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády na zbývající období roku 2018 a roky 2019 a 2020: 2. část Dodávky elektřiny – otevřené řízení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 9.806 MWh, ve složení 1.236 MWh v hladině nízkého napětí a 8.570 MWh v hladině vysokého napětí, s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o Podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů. Dodávka elektřiny bude probíhat do celkem 10 odběrných míst zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky