Veřejná zakázka: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování: 3. část „Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 741
Systémové číslo VZ: P18V00000007
Evidenční číslo zadavatele: 4733/2018-ASZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-031992
Datum zahájení: 21.03.2018
Nabídku podat do: 16.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování: 3. část „Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem celé veřejné zakázky je realizace 8 průřezových výzkumů a 20 tematických výzkumů. Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení a budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních nebo po několika částech zadávaných v jednom zadávacím řízení. Jednotlivé části veřejné zakázky budou vyhlašovány postupně v závislosti na aktuálních potřebách realizace daného výzkumu v jednotlivých lokalitách a dle zvolené tematiky.

Předmětem 3. části veřejné zakázky je zejména zjištění dopadu legislativní změny zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, účinné od 01.07.2017 (zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), která zpřísnila pravidla pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Výzkum by měl prokázat, zda-li došlo ke kultivaci prostředí v oblasti oddlužování fyzických osob a vydefinovat bílá místa, která umožňují nepoctivým subjektům v této oblasti (i nadále) inkasovat za služby v oblasti oddlužení vyšší než zákonem regulované ceny.

Bližší podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou popsány ve vzoru smlouvy, který je přílohou A výzvy k podání nabídky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 165 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků