Veřejná zakázka: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 2. část „Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 738
Systémové číslo VZ: P18V00000004
Evidenční číslo zadavatele: 28705/2017-ASZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-031992
Datum zahájení: 20.02.2018
Nabídku podat do: 21.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 2. část „Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem celé veřejné zakázky je realizace 8 průřezových výzkumů a 20 tematických výzkumů. Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení a budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních nebo po několika částech zadávaných v jednom zadávacím řízení. Jednotlivé části veřejné zakázky budou vyhlašovány postupně v závislosti na aktuálních potřebách realizace daného výzkumu v jednotlivých lokalitách a dle zvolené tematiky.

Předmětem 2. části veřejné zakázky je zejména zjištění nejvýznamnějších bariér pro vstup osob v bytové nouzi do služby azylového bydlení, struktury osob, kterým jsou služby azylových domů obvykle poskytovány (věk, pohlaví, sociální situace, zdravotní omezení atd.) včetně příčin jejich bytové nouze a důvodů pro využívání služby, zhodnocení adekvátnosti nastavení doprovodných sociálních služeb vzhledem ke struktuře klientů, popis mechanismů migrace mezi azylovými domy, ubytovnami nebo dalšími pobytovými službami či institucemi a posouzení vlivu pobytu v azylových domech na rodinnou situaci klientů. Výsledky šetření umožní zhodnocení dopadů služby azylových domů na klienty a na stabilizaci jejich bydlení (v kontextu bytové problematiky na místní i celostátní úrovni) a následně efektivnější zacílení intervencí a lokálních politik na konkrétní pomoc azylovým domům a jejich klientům.

Bližší podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou popsány ve vzoru smlouvy, který je přílohou A výzvy k podání nabídky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 351 240 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků