Veřejná zakázka: Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 711
Systémové číslo VZ: P17V00000116
Evidenční číslo zadavatele: 20359/2017-OTH
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-001434
Datum zahájení: 20.10.2017
Nabídku podat do: 07.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběrná místa s roční spotřebou zemního plynu do 630 MWh v předpokládaném souhrnném množství 1 663 MWh MWh pro rok 2017, ve složení 952 MWh s ročním odběrem pod 63 MWh (maloodběr) a 711 MWh s roční spotřebou od 63 do 630 MWh (velkoodběr), s převzetím závazku zájemce odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.
Dodávka zemního plynu bude probíhat do celkem 10 odběrných míst zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky