Veřejná zakázka: Dodávka periodik na rok 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 684
Systémové číslo VZ: P17V00000089
Evidenční číslo zadavatele: 14637/2017-OIT
Datum zahájení: 17.08.2017
Nabídku podat do: 15.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka periodik na rok 2018
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka periodik uvedených v příloze D výzvy k podání nabídky.
Veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí, přičemž každá část obsahuje neměnitelný výčet periodik, které budou v rámci jednotlivých částí plnění dodávány zadavateli.
Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky, případně na všechny části veřejné zakázky, vždy však pouze na celou část (tj. všechna periodika uvedené v jedné části).
Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky vč. zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 466 891 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (https://zakazky.vlada.cz), nebo listinně do podatelny zadavatele na adrese nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy