Veřejná zakázka: Výměna výtahu v objektu Vladislavova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 616
Systémové číslo VZ: P17V00000021
Evidenční číslo zadavatele: čj. 4766/2017-OTH
Datum zahájení: 15.05.2017
Nabídku podat do: 06.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna výtahu v objektu Vladislavova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu výtahu včetně jeho dodávky a souvisejících prací v objektu zadavatele.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky včetně požadavků na jeho realizaci je uvedena v příloze C výzvy (vzor smlouvy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (https://zakazky.vlada.cz) nebo listinně do podatelny zadavatele na adrese nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků